ZŠ 1.KŠPA Praha s.r.o.

V každém žákovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit


Proč vybrat právě nás

NAŠE DESATERO

Motivace celoroční hrou

Žáci jsou motivováni k učení celoroční motivační hrou, v níž směřují za společným cílem jako tým a učí se spolupracovat. Záleží na každém z nich, jestli bude výprava za dobrodružstvím úspěšná.   

Malý počet žáků ve třídě

V každé naší třídě je od 8 do 16 žáků. 16 je maximální možný počet. To znamená, že na každého žáka má učitel mnohem více času. Včas může odhadnout nepochopení učiva a individuálně žákovi látku vysvětlit. Žáci dostávají mnohem více prostoru než v běžných školách. 

Rodinná atmosféra

Naše škola není anonymní továrna na vzdělávání. Na prvním stupni máme 5 tříd po 8 až 16 dětech. Každý se s každým dobře zná. Páťáci často pomáhají mladším jako starší sourozenci. Přátelská atmosféra ve třídách děti vede k aktivitě a odbourává ostych.

Individuální přístup

Vzhledem k nízkému počtu žáků může učitel lépe porozumět individuálním potřebám jednotlivých žáků a přizpůsobit výuku tak, jak každý žák potřebuje. 

Učení v reálném životě

Chodíme s žáky často na exkurze, vzdělávací akce i do blízké přírody, kde žáci nejsou jen pasivní pozorovatelé, ale snaží se řešit nějaký dílčí úkol. Z praktického života a z poznání vlastní zkušenosti si totiž k tématu vybudují osobní vztah, který je při učení klíčový. 

Zázemí 

Naše škola je součástí sítě středních a základních škol 1.KŠPA s dlouhodobou tradicí. V roce 2020 oslavíme již 30 let! Což je na soukromou školu opravdový úspěch. Nemusíte se tedy bát, že se v dalších letech situace na škole dramaticky změní, tak jak to u soukromých škol bohužel často bývá. Naše třídy jsou dobře zajištěny. Interaktivní tabule, dnes tolik nezbytná pomůcka, je samozřejmostí v každé třídě. 

Podpora k aktivitě

Snažíme se v žácích vzbudit zájem a podnítit je za každých okolností k aktivitě. Nechceme, aby naši žáci celou hodinu seděli s rukama za zády a poslouchali, ale aby byli živí a chrlili nápady a otázky. Žádná otázka není hloupá! Všichni naši učitelé si dávají velký pozor, aby nešťastnými poznámkami či reakcemi na dotazy neuhasili přirozenou zvídavost dětí. 

Otevřená spolupráce školy s rodiči

Je zvykem, že třídní učitel se kromě prvních hromadných třídních schůzek každé čtvrtletí setká s rodiči na individuální konzultaci, kde nejen zhodnotí aktuální práci a chování dítěte, ale také se společně snaží dohodnout další výchovné a učební postupy, které budou nejvhodnější. Rodiče jsou našimi učiteli bráni jako nejdůležitější partneři ve společném úsilí za vzděláním a jejich poznatky z domova jsou zásadní. 

Respektujeme RVP

Nesnažíme se zařadit mezi dnes tolik módní alternativní školy. Ano, zařazujeme do výuky i alternativní vyučovací metody, ale nesnažíme se zásadně vymezit klasickému školství. Nejsme žádný soukromý školský experiment! U nás máte jistotu, že se vaše děti budou učit to, co podle MŠMT mají a že případný přechod na jinou školu nebude problém. Je nesmysl myslet si, že dítě si samo řekne, co se chce naučit. Nejprve je potřeba se o tématu něco dozvědět, aby mohlo člověka začít zajímat.  

Řád a pravidla

Ačkoli atmosféra v našich třídách je spíše přátelská a uvolněná, na řád a dodržování pravidel je u nás kladen velký důraz. Je totiž zásadní, aby ve třídě bylo klima příznivé k práci. Zároveň je u nás velmi dbáno na vztahy mezi žáky a jakékoli náznaky šikany či zlého chování jsou důsledně řešeny. Žádné dítě se ve škole nesmí bát!

VÝSLEDKY ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Naše škola (respektive 4.A) byla na jaře 2019 vybrána Českou školní inspekcí pro mezinárodní testování TIMSS v předmětech matematika a přírodověda. A naši žáci rozhodně neudělali ostudu. Ze 152 testovaných škol se v matematice umístili na 14. místě a v přírodovědě dokonce na krásném 3. místě! Relativně nízká procentuální úspěšnost žáků v testech je dána tím, že část otázek se týkala učiva, které v ČR není zařazeno do RVP pro nižší ročníky  (například otázky z fyziky a chemie).