CELOROČNÍ MOTIVAČNÍ HRY

Celoroční hra motivuje mnohem víc než známky. J.A. Komenský o tom něco věděl...

Cesta za pokladem - 1.A

Cesta za pokladem - 1. AZačátek školy pro nás nebylo jen první usednutí do lavic, ale zároveň jsme se vydali na dobrodružnou pirátskou cestu za pokladem. Máme mnoho pirátských úkolů, za které dostáváme zlaťáky, které si šetříme, počítáme a nakupujeme dílky mapy, abychom poklad mohli najít. Po celý školní rok také musíme sbírat 8 klíčů, které nám nalezenou truhlu pomohou otevřít a získáme tím vytoužený poklad.

Záchranná mise - budování vlastní ZOO - 2.A

Ahoj milé děti, milí druháčci a také záchranáři a záchranářky v jedné osobě. Jmenuji se opička Ťapička a na celý rok jsem se stala zástupkyní všech zajatých a ohrožených zvířátek, které vás prosí o pomoc. Po celý rok budete společně sbírat peníze, které na konci každého týdne použijete k zaplacení výkupného za daná zvířátka. Každý týden budete mít na výběr ze tří možností a záleží jen na vás, kolik mincí v týdnu nasbíráte. Poté co se vám podaří zachránit všechna zvířátka a vybudovat vlastní Zoo obdržíte nápovědu ke klíči, který vám otevře truhlu od krále zvířat. Během roku také můžete získat interaktivní karty se zvířátky. Zvířátka na těchto kartách si budete moci pomocí tabletu oživit.


Cestovatelé vesmírem - 3.A

Nacházíte se na své domovské planetě v galaxii vzdálené miliony světelných let od planety Země. Vaše planeta byla obětí invaze cizích stvoření a je zničená natolik, že je třeba lidstvo do roka přesunout na jinou planetu. Naštěstí máte přátelské vztahy s obyvateli sousedních planet. Ti vám umožnili je navštívit a odvézt si základní prvky pro Vaši novou civilizaci, kterou každý z vás musí vybudovat na neosídlené planetě. Aby jejich pomoc byla efektivní, sestavili Vám postupný plán transportu mezi planetami. Nicméně není to zcela zdarma. Za pomoc budete muset zaplatit. Na poslední planetě na vás čeká raketoplán, kterým přepravíte své obyvatele na svou novou planetu. 

      S Bartolomějem do historie - 4.A 

Náš kamarád Bartoloměj, jehož tatínek byl vynálezcem na dvoře císaře Rudolfa II., nás díky stroji času zavede do historie, kde se tváří v tvář setkáme s českými panovníky a pokusíme se naší vlasti získat věhlas a nezávislost. Když budeme usilovně pracovat, možná se nám podaří přijít na stopu legendárnímu pokladu českých králů, který dosud nikdo neobjevil... 

                      Cestování po světě - 5.A

Celoroční hra, kdy děti formou odměny sbírají kilometry. Ty poté směňují za cestu do města, kde je známá památka jejíž obrázek si lepí do cestovního pasu. Kilometry dostávají za splněné úkoly, společnou práci a dosažené cíle. 

Starší motivační hry

ZA POKLADEM PIRÁTA JACKA SPARROWA (1.A)

Naši prvňáčci musí spojit své síly, aby získali poklad hrůzostrašného piráta Jacka Sparrowa. Poklad je však uzamčen několika zámky. Každý týden se všichni snaží vydělat co nejvíc pirátských mincí, aby nasbírali víc než Jack Sparrow a přemohli ho. V pátek všichni malí námořníci dají své pirátské mince dohromady, a pokud mají víc než Jack Sparrow, vyhráli týdenní souboj a získávají 2 dílky map, které je dovedou ke klíčím od truhly s pokladem. Celý rok se však skládá z mnoha těžkých zkoušek. Získají malí námořníci vysněný poklad? Určitě ano, ale musejí plout a bojovat společně. Držme jim proto palce!


ŘÍŠE DRAKŮ (2.A)

Jste obyvateli Dračího města a žijete si zde svůj poklidný život společně s draky, se kterými jste už dlouhá léta přátelé a vzájemně si pomáháte.

Jednou se ale probudíte a zjistíte, že draci zmizeli. Procházíte město a všech se ptáte. Nikdo však nic neviděl ani neslyšel. Tušíte, že je něco špatně. Jako jediná možnost, jak přivolat draky zpět, se jeví získání čtyř drahokamů ze čtyř říší.

Vydáváte se tedy na cestu do všech světových stran a snažíte se získat drahokamy.

Jednoho draka přivoláte pomocí čtyř drahokamů. Je tedy žádoucí, aby každý z vás získal tyto drahokamy a zachránil tak svého draka.

Šťastnou cestu a už běžte!!!


BOBŘÍ INDIÁNI (3.A)

Naši třeťáci byli požádáni náčelníkem Bobřích indiánů - Ostřížem a jeho dcerou Lillooet, aby pomohli znovu postavit Bobří vesnici, která byla zpustošena nepřátelskými Mikmaky. Snad se s jejich pomocí podaří zachránit Bobří indiány před vyhubením a osvobodit ženu Ostříže a maminku Lillooet, která byla Mikmaky spolu s dalšími Bobry odvedena do otroctví. Nebude to jednoduchý úkol - děti musí vydělat každý týden dostatek surovin na uživení obyvatel a na stavbu vesnice. Na cestě je čeká spoustu nástrah, komplikací, ale i nevšedního dobrodružství!


Držte jim palce!
KOUZELNÍCI

Naši prvňáčci spojili své síly, aby čelili zlému čaroději. Každý týden se všichni snaží vydělat co nejvíc dublonů, aby nasbírali víc než čaroděj a přemohli ho. V pátek všichni malí kouzelníci dají své dublony dohromady a pokud mají víc než zlý čaroděj, vyhráli týdenní souboj. Celý rok se však skládá z mnoha těžkých bitev. Kdo se bude smát nakonec? Přemůžou naši malí kouzelníci mocného čaroděje a dostanou se až k jeho pokladu? Držme jim palce!PLANETA GAYA

Páťáci poprvé hrají každý sám za sebe a snaží se svou zemi rozvíjet co nejvíce a vyhrát v ekonomických bodech nad ostatními. Zároveň se však musí také naučit spolupracovat s ostatními státy, aby si během toho ekonomického závodu nezničili planetu. Potom by prohráli všichni. Uvidíme, kdo na konci roku vyhraje hlavní cenu!

NÁMOŘNÍCI

Námořníci, tedy žáci, ztroskotali na obydleném ostrově v oceánu. Aby se dostali z ostrova, musí společnými silami, podle přesného plánku, postavit novou loď.

Jejich desetiměsíční snaha odplout je doplněna o nelehké úkoly.

Námořníkům z 2.A chodí poštou dopisy s příběhy, ve kterých se dočítají o zmiňovaných úkolech. V některých případech je úkol propojen s výukou, a tak si děti hravou formou procvičují aktuální učivo.

Za splněný úkol, pomoc spolužákovi, dobrý postřeh, vyřešení rébusu, kolegialitu, získávají žeton. Děti žetony sbírají a navzájem se podporují. Za deset žetonů žák získává součástku pro stavbu lodi.

Podaří se ztroskotaným námořníkům postavit loď a zachránit se? Držíme jim palce!


Ukázka jednoho z dopisů:

Námořníci, pozor, piráti!

Pozdě. Parta druháků se bohužel nechala lapit pirátskou posádkou.

"Ještěže Varvara stihla přes naši loď přehodit plachtu, aby ji piráti nenašli," zašeptal Maty.

Loď pirátů nebyla vůbec hezká. Všude se válely zbytky jídla a v místnosti, kde seděli uvěznění námořníci z 2.A, byl cítit divný zápach.

Najednou zoufalí námořníci uslyšeli kroky. "Ticho, někdo jde," umlčel ostatní Ondra. Ve dveřích se objevila tmavá postava s širokým kloboukem a papouškem na rameni - sám kapitán pirátské lodi.

Posadí se na dřevěný sud a povídá: "Propustím Vás, pokud mi pomůžete."

"Při rybolovu se nám do sítí zamotala slova, která mají slabikotvorné souhlásky R, L, M. Pokud se vám podaří slova správně rozdělit, jste volní. A ještě každý z vás získá žeton navíc."

Pusťte se do práce! Hodně štěstí!