.

Představujeme se

O NAŠÍ ŠKOLE

Pár slov paní zřizovatelky škol 1.KŠPA

Ing. Hana Skallová
Ing. Hana Skallová


Dobrý den,

ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. "V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". Přiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej. Proč? Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.


Třídní učitel 1. třídy

Mgr. MARTIN LIPINA

vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor zoologie. Během navazujícího doktorského studia na katedře fyzické geografii však zjistil, že mnohem větší smysl a potěšení nachází v práci s dětmi, a tak si následně doplnil pedagogické vzdělání a v roce 2014 se vydal na učitelskou dráhu. Na přírodu však nezanevřel. Aktivně se věnuje horské turistice a vodáctví. Tři roky žil v kanadském Vancouveru. Dvě léta strávil v kanadské a aljašské divočině, kde splul na kánoi a kajaku přes 3000 kilometrů po opuštěných řekách, mořích a jezerech. Krásy severoamerické přírody ho nutí vracet se na opuštěný sever každé léto. V roce 2015 vydal cestopisnou knihu Na sever ze své první dobrodružné výpravy. Pravidelně přispívá cestovatelskými články do řady českých periodik (Outdoor, Svět Outdooru, Pádler, Magazín Koktejl, Xantypa) a přednáší na cestovatelských festivalech. Jeho filmové cestovatelské příspěvky najdete na YouTube

Třídní učitelka 3. třídy

Mgr. JINDŘIŠKA RYBOVÁ

vystudovala střední pedagogickou školu a následně pak obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ve svém oboru se pohybuje od roku 2014 a její práce je i jejím koníčkem.

Ráda cestuje za poznáním kultury cizích zemí, kde se zajímá mimo jiné o vzdělávání místních obyvatel. Vděčnou vzpomínkou je pro ni návštěva maledivské školy na lokálním ostrově. Potěšení nachází v latino tanci, sportu, historii a četbě. Má vztah k výtvarnému umění, kterému se aktivně věnovala deset let. Smysl své pedagogické činnosti spatřuje v zájmu a nadšení dětí z poznávání. Podporuje myšlenku zdravého sebevědomí a snaží se vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti.