.

Představujeme se

O NAŠÍ ŠKOLE

Pár slov paní zřizovatelky škol 1.KŠPA

      Ing. HANA SKALLOVÁ

Ing. Hana Skallová
Ing. Hana Skallová

Dobrý den, ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. "V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". Přiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej. Proč? Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.


Ředitelka školy

Mgr. PAVLÍNA JEČMÍNKOVÁ 


Pavlína Ječmínková vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě.

Věnovala se plavání a modernímu pětiboji. Při studiu vysoké školy se dostala k trénování mládeže a organizování sportovních kurzů a soustředění. Od sportovního tréninku postupně přešla k výuce na střední škole jako učitelka tělesné výchovy. Následně se stala zástupkyní ředitelky a nakonec ředitelkou školy, kde působí až dodnes.


Zástupce ředitelky pro ZŠ

Mgr. ŠIMON ZAJÍC

Vystudoval fakultu tělovýchovy a sportu na UK. Již během studií začal učit na střední škole a působil jako instruktor a trenér na několika mezinárodních školách v Praze. Pracoval s dětmi napříč všemi věkovými kategoriemi od školky až po střední školu. Ve volném čase se věnuje hlavně cestování, po studiích na vysoké škole strávil jeden celý rok na Islandu a v Jižní Americe, kde pracoval jako dobrovolník. Po návratu se vrátil k učení, které mu během jeho cest chybělo.                                                                                                                                      


Třídní učitel 4. třídy

Mgr. MARTIN LIPINA


Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor zoologie. Během navazujícího doktorského studia na katedře fyzické geografie však zjistil, že mnohem větší smysl a potěšení nachází v práci s dětmi, a tak si následně doplnil pedagogické vzdělání a v roce 2014 se vydal na učitelskou dráhu. Na přírodu však nezanevřel. Aktivně se věnuje horské turistice a vodáctví. Tři roky žil v kanadském Vancouveru. Dvě léta strávil v kanadské a aljašské divočině, kde splul na kánoi a kajaku přes 3000 kilometrů po opuštěných řekách, mořích a jezerech. Krásy severoamerické přírody ho nutí vracet se na opuštěný sever každé léto. V roce 2015 vydal cestopisnou knihu Na sever ze své první dobrodružné výpravy. Pravidelně přispívá cestovatelskými články do řady českých periodik (Outdoor, Svět Outdooru, Pádler, Magazín Koktejl, Xantypa) a přednáší na cestovatelských festivalech. Jeho filmové cestovatelské příspěvky najdete na https://www.youtube.com/@2183lipi/videosUčitelka na MD

Mgr. JINDŘIŠKA RYBOVÁ

Vystudovala střední pedagogickou školu a následně pak obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ve svém oboru se pohybuje od roku 2014 a její práce je i jejím koníčkem.

Ráda cestuje za poznáním kultury cizích zemí, kde se zajímá mimo jiné o vzdělávání místních obyvatel. Vděčnou vzpomínkou je pro ni návštěva maledivské školy na lokálním ostrově. Potěšení nachází v latino tanci, sportu, historii a četbě. Má vztah k výtvarnému umění, kterému se aktivně věnovala deset let. Smysl své pedagogické činnosti spatřuje v zájmu a nadšení dětí z poznávání. Podporuje myšlenku zdravého sebevědomí a snaží se vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti.Třídní učitelka 2. třídy

Mgr. VĚRA HULICIUSOVÁ

Vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele na MU PdF v Brně, který si dále rozšířila na Karlově Univerzitě v Praze o obor Učitelství pro střední školy. Ve svém oboru se pohybuje od roku 2009. 

Absolvovala mnoho kurzů a školení se zaměřením na různé techniky práce s žáky mladšího školního věku. V současné době si dělá Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin a to s ohledem na vytvoření příjemného klimatu ve třídě a vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj svých žáků. U žáků podporuje samostatnost, zodpovědnost, upřímnost a v neposlední řadě ochotu pomoci druhým a týmového ducha.

Ráda sportuje a je trenérkou v basketbalovém týmu. Mezi další koníčky patří turistika a různé výtvarné techniky.


Třídní učitelka 3. třídy

Ing. LENKA BOUDOVÁ

Vystudovala VŠE v Praze, fakultu financí a účetnictví. Během následné praxe si uvědomila, že ji mnohem více naplňuje a rozvíjí práce s dětmi než svět financí. Práce s dětmi ji baví a dává jí uspokojující pocit. Proto se rozhodla doplnit si pedagogické vzdělání a věnovat se dětem.

Je rodinný typ, má ráda přírodu a výlety. Ráda navštěvuje hory a podniká horskou turistiku se svými dětmi a manželem. Potěšení nachází také v četbě.

U dětí podporuje rozvoj individuální osobnosti, smysl pro zodpovědnost a upřímnost, týmového ducha a zároveň kladný vztah ke škole, výuce a vzdělání.


Třídní učitelka 1. třídy

Mgr. ANNA RADECHOVSKÁ

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Během stáží působila nejen na základních školách, ale také v dětských domovech, diagnostických ústavech a nízkoprahových zařízeních. Na nějaký čas tuto oblast opustila a pracovala jako zástupce front office manager v hotelu v Praze. Práce s dětmi ji však chyběla a naplňovala, proto se po letech vrátila zpět.

Je společenský typ, ráda cestuje po světě i ČR. Miluje dobré jídlo a ráda čte napínavé knihy.

U dětí podporuje samostatnost, zodpovědnost a upřímnost. Klade důraz na rozvoj osobnosti a kompetencí potřebné v reálném životě.


Třídní učitel 5. třídy

PETR KUTHEIL

Od dětství se věnuje divadlu a zpěvu. Studoval Konzervatoř Jaroslava Ježka obor zpěv a také střední školu 1.KŠPA obor Ekonomie - podnikání. V současné době se dovzdělává na Karlově univerzitě. Účinkuje na několika scénách v pražských divadlech. Škola je pro něj novou zajímavou pracovní příležitostí. Na naší škole se Petr stal vedoucím učitelem pro hudební výchovu. Ukázku z jeho hudební tvorby můžete shlédnout například zde:

 https://www.youtube.com/watch?v=KnQfVt3LAls 

Asistentky školy:

Katarina Ponomarenko (4. třída)

Lucie Kocourková (2. třída)

Kateřina Andrašíková (5. třída)

Lucie Hájková (1. třída)