FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Geologická expedice 2.A (červen)

Geologická expedice do historie Země 2.A. Poznali jsme čedičové sloupce Českého středohoří, znělcovou sopku Klíč i druhohorní pískovce Českého Švýcarska! Naučili se mimo jiné, co je hluboko pod zemí, jak se pohybují litosferické desky a jak vznikají hroniny. 


Exkurze do čistírny odpadních vod v Dolních Chabrech (červen)

Tento týden se druháci věnovali koloběhu vody v přírodě a její úpravě. Ve středu pak navštívili čističku odpadních vod v Dolních Chabrech, aby se na vlastní oči přesvědčili, jaká kouzla s vodou z kanalizace čovky dokážou. Děkujeme panu Fialovi za skvělou a přínosnou prohlídku!

Den dětí (červen)

Den dětí byl prima! 

Mikroklima na Praze 8 (květen)

Mikroklima aneb Den životního prostředí na Proseku byl parádní! 

Týdenní plavecký kurz 3.A a 4.A (květen)

Třeťáci a čtvrťáci udělali během týdenního plaveckého kurzu velký pokrok v plavání! 

Exkurze do třídírny Pražských služeb (květen)

Druháci navštívili Pražské služby a. s. a pan průvodce Honza jim ukázal a vysvětlil, jak se nakládá s vytříděnými kovy, papírem a tetrapaky. Všichni jsme na vlastní oči viděli, že třídění rozhodně má velký smysl. A velmi nás potěšilo, že na skládkách dnes končí méně než pár procent komunálního odpadu. Drtivá většina je spálena ve spalovně a přeměněna na užitečné materiály a hlavně na energii, která je dál používána při výrobě. 

Projekt : Jaro u Klostoprtského rybníka (duben)

Už třetí výprava ke Klostoprtskému rybníka. Tentokrát nám jaro nadělilo zase úplně jiné poklady.

Čarodějnický oheň (duben)

Dnes celá naše základní škola vyrazila na čarodějnický oheň. Pořádně jsme si to užili. 

Projekt: Po stopách Starého Města pražského (duben)

Druháci včera zažili krásný projektový den v centru Prahy. Díky skvělé průvodkyni - paní Lipovské a jejímu mladému asistentovi Lukymu. Moc děkujeme! Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, legend a střípků pražské historie.

Druháci na motýlech ve Fata Morganě (duben)

I druháci tento týden navštívili motýly ve Fata Morganě díky panu Zbyňkovi si mohli nakrmit i ryby. Děkujeme! Opět parádní akce! 

Prvňáci a třeťáci na motýlech (duben)  

Prvňáčci a třeťáci v pátek navštívili Fata Morganu. 

 Tečkování na statku Vraných a historie Bohnic + narozeninová oslava (duben)

Druháci byli pozváni na statek Vraných do Starých Bohnic, kde si vyzkoušeli techniku tečkování. Některé výtvory se opravdu moc vydařili. Dozvěděli se mnoho dalších zajímavostí z historie Bohnic. Například, že se na sídlišti natáčela Arabela. Že se tu nachází nejdelší panelák v ČR. Starobohnický kostel Sv. Petra a Pavla pochází z roku 1158! Dozvěděli se o bohnickém hřbitově bláznů o historii statku Vraných a s taré škole, kam jezdily děti z širokého okolí. Děkujeme paní Franclové, za velmi přínosné a příjemné dopoledne!

Recitovaný film: Mach a Šebestová mezi piráty (duben)

Druháci se inspirovali čítankou a natočili krátký recitovaný film. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_GUxt5zjKw 

 

Malí archeologové - History Park (duben)

Prvňáčci a čtvrťáci si dnes zahráli na malé archeology díky lektorům z History Parku. 

Kouzelné sluchátko: Spaní ve škole (březen)

Druháci si tento týden realizovali své těžce vydělané přání v celoroční motivační hře KOUZELNÉ SLUCHÁTKO - spaní ve škole! Večeři si i ti nejmenší jedlíci aspoň dvakrtá přidali a panu učiteli nic nenechali. 

Projekt: Dobrodružná výprava do Jižní Ameriky (březen)

Šikovné ručičky - výtvory dětí (březen)

Šelmy (březen)

Již pátá letošní návštěva zoo byla zaměřená na ŠELMY. 

Projekt: Lidské tělo (březen) 

Projekt Lidské tělo se druhákům opravdu vydařil. 

Zima u Klostoprtského rybníka (únor)

Zimní návštěva Klostoprtského rybníka se nakonec proměnila ve velkou úklidovou akci. Druháci totiž nesnáší odpadky v lese. Při každé procházce jsou zvyklí pár odpadků sesbírat. Tentokrát jich bylo ale více než pár. Přes 15 kg - kovy, plasty, oblečení i baterie. Děkujeme druháci! Děláte svět lepším!

Lyžařský výcvik 1. a 3. třídy (únor)

Prvňáčci a třeťáci si to na horách užili! 

Zoo Praha (leden)

Druháci se učí bruslit (leden)

Když máme led jen pro naší malou třídu, bruslení se učí skvěle. Mnoho dětí stálo na bruslích poprvé, ale počínaly si skvěle! A přestože se nevyhnuly častým pádům, hned po skončení se ptaly, kdy půjdeme zase bruslit!

Cesta jídla v Zemědělském muzeu (leden)

Zoologické muzeum (leden)

Vánoční besídka (prosinec)


Kouzelná píšťalka (prosinec)

Druháci natočili vánoční pohádku. Oskara získal Štěpán za ztvárnění princezny.

Mikulášská nadílka (prosinec)

Projekt Jiné kultury (listopad)

V projektu JINÉ KULTURY druháci ve dvojicích představili svou rodnou zem. Ukázali ji na mapě a zasoupeřili si na turnaji národů. Nakonec exotický týden završili v Náprstkově muzeu. 

Divadlo (listopad)

Minulý týden v divadle na dopravně vzdělávacím představení v Muzeu policie ČR. 

Prvňáci se učí venku (listopad)

Zdravotní procházka (listopad)

Zbyli jen tři mušketýři... Zdravotní procházka, když žáky v lavicích vystřídá bacil. 

Projekt Ptáci (listopad)

Projekt Ptáci nás tento týden zavedl nejdříve do knihovny, kde si děti půjčily knihy a zjistili informace o 10 našich a 10 cizokrajných druzích. Potom jsme se podívali do zoo, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí od našeho průvodce Filipa. Nakonec si děti některé druhý pokusily namalovat. 

Podzim v přírodě - Expedice ke Klostoprtskému rybníku (říjen)


Bezpečnost na silnicí (říjen)

Kurz první pomoci (říjen)

Výtvory dětí z kroužku "Šikovné ručičky"