FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Program prevence PČR - bezpečnost na silnicích (listopad)

Navštívila nás Policie ČR a zopakovali jsme si pravidla silničního provozu a bezpečného chování. 

Poslanecká sněmovna (listopad)

Projektový týden, kdy si třeťáci hráli na volby a parlament, jsme dnes obohatili o návštěvu opravdové schůze Poslanecké sněmovny. Byl to velký zážitek. 

Indonéská džungle - ZOO Praha

Kopytníci - Zoo Praha (listopad)


Cesta kolem světa (říjen)

Dnes děti díky projektovému dnu středoškoláků navštívili několik exotických zemí a mohli ochutnat jejich typická jídla.


Program primární prevence - bezpečnost na internetu a závislosti na technologiích (říjen)

Cesta kolem světa - Zoo Praha (říjen)


Muzeum fantastických iluzí (říjen) 

V pátek 7. října jsme vyrazili do Muzea fantastických iluzí. Žáci byli nadšení. Fotili a pózovali.

Dopravní hřiště (říjen)

4. října vyrazili prvňáci a druháci na dopravní hřiště. Nebylo to pro ně nic nového. Byli tu nedávno a od té doby pilně opakovali dopravní značky a pravidla silničního provozu - jak pro cyklisty, tak i pro chodce. Žáci za správnou jízdu získávali body do soutěže. Za svou jízdu byli pochváleni a odměněni omalovánkami. Počasí jim přálo a den si moc užili.

Dopravní hřiště - 3.A + 4.A (září)

Výpravu na dopravní hřiště jsme si užili a ačkoliv nás policisté nechtěli zprvu kvůli mokru pustit na hřiště, přemluvili jsme je. Nejsme totiž z cukru a počasí nás nerozhází! 

2.A - den dopravní výchovy (září)

21.9.2022 byli žáci druhé třídy v Muzeu Policie ČR. Nejprve zhlédli divadelní představení, kde si osvojili znalosti dopravních značek či pravidel pro přecházení silnice, a následně využili získané vědomosti a vyzkoušeli jízdu na dopravním hřišti. Jezdilo se na kolech i koloběžkách. Dodržování pravidel hlídali příslušníci Městské policie. Děti byly šikovné. Na závěr si domů odnesly odměnu :-)

1.A - první školní den (září)


Dnes byli žáčkové třídy 1.A pasováni na malé námořníky a námořnice. Po svém pasování statečně vypluli na náročnou plavbu za pirátským pokladem. Všem přejeme šťastnou plavbu a úspěšný lov.ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Geologická expedice 2.A (červen)

Geologická expedice do historie Země 2.A. Poznali jsme čedičové sloupce Českého středohoří, znělcovou sopku Klíč i druhohorní pískovce Českého Švýcarska! Naučili se mimo jiné, co je hluboko pod zemí, jak se pohybují litosferické desky a jak vznikají hroniny. 


Exkurze do čistírny odpadních vod v Dolních Chabrech (červen)

Tento týden se druháci věnovali koloběhu vody v přírodě a její úpravě. Ve středu pak navštívili čističku odpadních vod v Dolních Chabrech, aby se na vlastní oči přesvědčili, jaká kouzla s vodou z kanalizace čovky dokážou. Děkujeme panu Fialovi za skvělou a přínosnou prohlídku!

Den dětí (červen)

Den dětí byl prima! 

Mikroklima na Praze 8 (květen)

Mikroklima aneb Den životního prostředí na Proseku byl parádní! 

Týdenní plavecký kurz 3.A a 4.A (květen)

Třeťáci a čtvrťáci udělali během týdenního plaveckého kurzu velký pokrok v plavání! 

Exkurze do třídírny Pražských služeb (květen)

Druháci navštívili Pražské služby a. s. a pan průvodce Honza jim ukázal a vysvětlil, jak se nakládá s vytříděnými kovy, papírem a tetrapaky. Všichni jsme na vlastní oči viděli, že třídění rozhodně má velký smysl. A velmi nás potěšilo, že na skládkách dnes končí méně než pár procent komunálního odpadu. Drtivá většina je spálena ve spalovně a přeměněna na užitečné materiály a hlavně na energii, která je dál používána při výrobě. 

Projekt : Jaro u Klostoprtského rybníka (duben)

Už třetí výprava ke Klostoprtskému rybníka. Tentokrát nám jaro nadělilo zase úplně jiné poklady.

Čarodějnický oheň (duben)

Dnes celá naše základní škola vyrazila na čarodějnický oheň. Pořádně jsme si to užili. 

Projekt: Po stopách Starého Města pražského (duben)

Druháci včera zažili krásný projektový den v centru Prahy. Díky skvělé průvodkyni - paní Lipovské a jejímu mladému asistentovi Lukymu. Moc děkujeme! Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, legend a střípků pražské historie.

Druháci na motýlech ve Fata Morganě (duben)

I druháci tento týden navštívili motýly ve Fata Morganě díky panu Zbyňkovi si mohli nakrmit i ryby. Děkujeme! Opět parádní akce! 

Prvňáci a třeťáci na motýlech (duben)  

Prvňáčci a třeťáci v pátek navštívili Fata Morganu. 

 Tečkování na statku Vraných a historie Bohnic + narozeninová oslava (duben)

Druháci byli pozváni na statek Vraných do Starých Bohnic, kde si vyzkoušeli techniku tečkování. Některé výtvory se opravdu moc vydařili. Dozvěděli se mnoho dalších zajímavostí z historie Bohnic. Například, že se na sídlišti natáčela Arabela. Že se tu nachází nejdelší panelák v ČR. Starobohnický kostel Sv. Petra a Pavla pochází z roku 1158! Dozvěděli se o bohnickém hřbitově bláznů o historii statku Vraných a s taré škole, kam jezdily děti z širokého okolí. Děkujeme paní Franclové, za velmi přínosné a příjemné dopoledne!

Recitovaný film: Mach a Šebestová mezi piráty (duben)

Druháci se inspirovali čítankou a natočili krátký recitovaný film. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_GUxt5zjKw 

 

Malí archeologové - History Park (duben)

Prvňáčci a čtvrťáci si dnes zahráli na malé archeology díky lektorům z History Parku. 

Kouzelné sluchátko: Spaní ve škole (březen)

Druháci si tento týden realizovali své těžce vydělané přání v celoroční motivační hře KOUZELNÉ SLUCHÁTKO - spaní ve škole! Večeři si i ti nejmenší jedlíci aspoň dvakrtá přidali a panu učiteli nic nenechali. 

Projekt: Dobrodružná výprava do Jižní Ameriky (březen)

Šikovné ručičky - výtvory dětí (březen)

Šelmy (březen)

Již pátá letošní návštěva zoo byla zaměřená na ŠELMY. 

Projekt: Lidské tělo (březen) 

Projekt Lidské tělo se druhákům opravdu vydařil. 

Zima u Klostoprtského rybníka (únor)

Zimní návštěva Klostoprtského rybníka se nakonec proměnila ve velkou úklidovou akci. Druháci totiž nesnáší odpadky v lese. Při každé procházce jsou zvyklí pár odpadků sesbírat. Tentokrát jich bylo ale více než pár. Přes 15 kg - kovy, plasty, oblečení i baterie. Děkujeme druháci! Děláte svět lepším!

Lyžařský výcvik 1. a 3. třídy (únor)

Prvňáčci a třeťáci si to na horách užili! 

Zoo Praha (leden)

Druháci se učí bruslit (leden)

Když máme led jen pro naší malou třídu, bruslení se učí skvěle. Mnoho dětí stálo na bruslích poprvé, ale počínaly si skvěle! A přestože se nevyhnuly častým pádům, hned po skončení se ptaly, kdy půjdeme zase bruslit!

Cesta jídla v Zemědělském muzeu (leden)

Zoologické muzeum (leden)

Vánoční besídka (prosinec)