AKTUALITY

AKTUALITY 


                                               VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 2023/2024 (27.4. 2023)

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (19.3. 2023)

Mgr. Věra Huliciusová byla jmenována školní speciální pedagožkou pro základní školu. Kdokoliv bude potřebovat, může si s ní domluvit schůzku v konzultačních hodinách.

Jméno a příjmení: Mgr. Věra Huliciusová

Telefon: 721 913 359

e-mail: Magdalena.Huliciusova@seznam.cz

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků: úterý od 15:00 do 16:00   a   středa od 13:00 do 14:00 

Konzultační hodiny pro žáky: dle telefonické domluvy se zákonnými zástupci

Nabídka činností (jen ve stručnosti):

  • speciálně pedagogické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům
  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy (v součinnosti s třídními učiteli, asistenty pedagoga, výchovnou poradkyní, školním psychologem a dalšími účastníky výchovně vzdělávacího procesu žáka)
  • provádění reedukačních činností (individuální nácvik oblastí, ve kterých má žák obtíže)
  • spolupráce se školským poradenským zařízením a dalšími institucemi při zajištění podpůrných opatření

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

BAKALÁŘI - PŘÍSTUP PRO RODIČE

Vážení rodiče,
pro sledování prospěchu a docházky Vašich dětí slouží systém Bakaláři

Zobrazí se Vám formulář pro přihlášení, do kterého vložte Vaše přihlašovací jméno a heslo. 

Uvedený postup byl zaznamenán pomocí prohlížeče Google Chrome. Při použití jiného prohlížeče se mohou zobrazení hlášek mírně lišit.