AKTUALITY

AKTUALITY 


VÁNOČNÍ JARMARK A BESÍDKA (20.11. 2023)

Přijměte prosím pozvání na Vánoční jarmark a besídku v budově naší školy, která se uskuteční ve středu 20.12. od 15:00.

ŘEDITELSKÁ VOLNA (30.8. 2023)

                          Paní ředitelka vyhlašuje ředitelské volno na dny 27.9., 29.9. a 23.10., 24.10., 25.10.


KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 (29.8. 2023)ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 (8.6. 2023)

Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4.9. 2023 v 8:00. (Družina bude otevřena od 7:15 jako obvykle)

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (19.3. 2023)

Mgr. Věra Huliciusová byla jmenována školní speciální pedagožkou pro základní školu. Kdokoliv bude potřebovat, může si s ní domluvit schůzku v konzultačních hodinách.

Jméno a příjmení: Mgr. Věra Huliciusová

Telefon: 721 913 359

e-mail: Magdalena.Huliciusova@seznam.cz

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků: středa od 7:00 do 7:45   a   pátek od 12:00 do 14:00 vždy po telefonické domluvě

Konzultační hodiny pro žáky: dle telefonické domluvy se zákonnými zástupci

Nabídka činností (jen ve stručnosti):

  • speciálně pedagogické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům
  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy (v součinnosti s třídními učiteli, asistenty pedagoga, výchovnou poradkyní, školním psychologem a dalšími účastníky výchovně vzdělávacího procesu žáka)
  • provádění reedukačních činností (individuální nácvik oblastí, ve kterých má žák obtíže)
  • spolupráce se školským poradenským zařízením a dalšími institucemi při zajištění podpůrných opatření

BAKALÁŘI - PŘÍSTUP PRO RODIČE

Vážení rodiče,
pro sledování prospěchu a docházky Vašich dětí slouží systém Bakaláři

Zobrazí se Vám formulář pro přihlášení, do kterého vložte Vaše přihlašovací jméno a heslo. 

Uvedený postup byl zaznamenán pomocí prohlížeče Google Chrome. Při použití jiného prohlížeče se mohou zobrazení hlášek mírně lišit.