Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

28.listopadu - 2. prosince


ČJ

         Písanka č.2 od strany 24 do strany 27 - psací písmena u, a, s, e, m, l, e

                                                                      - spojování dvou písmen do slabiky, přepis písmen a slabik, první slova

                                                                     - diktát písmen a slabik

         Hravá abeceda od strany 40 do strany 42 - písmeno P

                                                                               - čtení slabik, spojování slabik do slov a krátkých vět

        možné   procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/8392


M

       Hravá Matematika od str.37 do str. 38 - sčítání a odčítání do 6

 https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitame-se-zebrou/prezentace.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocetni-trenazer/scitani-do-6/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitani-na-poli/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitame-s-antilopou/prezentace.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocetni-trenazer/odcitani-do-6/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitani-ovecek/priklady1.htm

PRV

    Povídání si o zimě a Mikuláši

HV

Hravá Hudební výchova - str. 17

Písnička Maličká sú

https://www.google.com/search?q=mali%C4%8Dka+s%C3%BA&rlz=1C1GCEU_csCZ1018CZ1018&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjo7ZCcwND7AhU1hv0HHaFDDZMQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=600&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:74cc689b,vid:dST7Nodh1Tw


AJ

At the Park. Where is the slide? 

Slovíčka: slide, roundabout, swing, climbing frame, sandpit, 

učebnice 21 - 22

Songs:

https://mywowenglish.com/cs/library/green/unit4    (příběh 1)  2.A

3.A

28. listopadu - 2. prosince 

(Rada náčelníka: Karel)


Příběh 25. 11. - OBCHODNÍ VÝPRAVA

ČJ

Vyjmenovaná slova po M  - 

učebnice str. 46 - 49, pracovní sešit 1   str. 35 - 37


https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/8043 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-1-uroven/187 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prezentace/prezentace-M.html 


M

Sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem přes 10    

učebnice str. 42-45, pracovní sešit str. 30-31

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-scitani-obrazkove-20-100-1-uroven/6876 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-sila-skupin-1-uroven/572 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-scitani-pod-sebou-1-uroven/51 

https://www.umimematiku.cz/pocitani-odcitani-pod-sebou-1-uroven/2280 


Geometrie 

Polopřímky  

pracovní sešit 14 - 15

PRV

Pravěk

Projekt - přinést pravěký převlek, kniha Lovci mamutů

29.11. - návštěva Národního muzea. 

 

AJ


člen A / AN             ISN´T = IS NOT        AREN´T = ARE NOT

slovíčka: armchair, wardrobe, washing machine, dishwasher, sink, toilet, shower

my, your, our, their, his, her

učebnice 24

https://mywowenglish.com/en/library/bronze/unit3  (písnička)

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/  (HOME 1)

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk (song 1)

https://www.youtube.com/watch?v=Mfb--R1fhtQ&t=30s (song 2)

https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI (song 3)

https://www.youtube.com/watch?v=AYuyPoNXLbI (story - Caillou)4.A

5.A