Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

21. - 25. září

MATEMATIKA

Porovnávání čísel - větší, menší

učebnice str. 16 - 19 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-do100-1-uroven/4244<br> 

ČESKÝ JAZYK

Čtení:  Slabiky MA-MÁ a písmeno L    Živá abeceda str. 18 - 22

https://www.youtube.com/watch?v=Tmw4L3RVcQg  

https://www.youtube.com/watch?v=glpqT7urSz8 

PRVOUKA

Škola a okolí, bezpečně do školy:      učebnice str. 13 - 16

https://www.youtube.com/watch?v=j2jacPZbuiw 

ANGLIČTINA

Hello, What´s Your Name? https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8 

GAMES: Fast English ANIMALS 1 https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/  


14. - 18. září

MATEMATIKA

Nula; Sčítání a odčítání do deseti; Orientace - vpravo, dole, před, za (učebnice 11-15)

HRA: POČÍTACÍ PEXESO  https://www.umimematiku.cz/pexeso-scitani-odcitani-do10-1-uroven  

ČESKÝ JAZYK

Čtení:      Písmeno M a A - slabika MA (Živá abeceda str. 14-17)

Psaní:      Uvolňovací cviky, horní a spodní oblouk s posunem ruky (str. 19-23)

PRVOUKA

Naše škola - chování a pravidla ve škole, školní potřeby (učebnice 8-11)

Čáp bílý      https://www.youtube.com/watch?v=sI1RXaCiMQc 

ANGLIČTINA

How are you? - I am (fine, not so good, hungry, thirsty, well...)

GAMES: https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/  (ANIMALS 1)

SONGS: https://www.youtube.com/watch?v=2QkhX7R7K7U  (SEE YOU LATER ALLIGATOR)

              https://www.youtube.com/watch?v=-EJGW7QVG2s  (SEE YOU LATER ALLIGATOR)

             https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  (HELLO! HOW ARE YOU?)

             https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4  (HOW ARE YOU?)


  

2.A

3.A