Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

2.A


23. - 27. května


Český jazyk

Souhrné opakování

učebnice  109 - 111

pracovní sešit 48

písanka 2: str.  29 - 31


Matematika

Násobení a dělení 9, opakování

učebnice 3:  63 - 64

DÚ na tento týden

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-scitani-odcitani-nad20-uroven1/2262 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/887 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-2/949 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-mala-nasobilka-1/956 


Angličtina

Clothes - What does he wear? What is he wearing? I am wearing a blue jacket.

Budoucí čas: I am going to (I´m gonna) wear a blue jacket.

Prvouka

Voda a její vlastnosti (projektová práce)

 
3.A