Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

2.A

11. října - 15. října


Český jazyk

Druhy vět - věta přací + opakování, Sloh: omluva

PS1:  18 - 20

Start druháka: 23

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-fotky-s-pribehem-2/143?source=dashboardExercisePreviewBox (Čtení s porozuměním)

Čtení: Deník kocoura modroočka (str. 5 -24)


Matematika

Slovní úlohy na hmotnost; Bod + osová souměrnost

Matýskova matematika 4: str.  33 - 37 HRY: 

https://www.umimematiku.cz/roboti-scitani-a-odcitani-do-20?source=explicitKC (Roboti)

https://www.umimematiku.cz/strilecka-scitani-a-odcitani-do-20?source=explicitKC# (Střílečka)


Prvouka

Dopravní výchova, dopravní hřiště, bezpečnost v provozu

Učebnice str. 6-7

Pracovní sešit: str. 4-5


Angličtina

School Utensils

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0 

https://www.youtube.com/watch?v=P65yE_EXLd8 

Games

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/  

3.A