Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

19. - 25. dubna

MATEMATIKA

stavby z krychlí a jiných těles, sčítání a odčítání do 20

učebnice 55-57


ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ: 

ď, ť, ň - slabiky dě, tě, ně, di ti, ni

slabikář str. 86-90


ANGLIČTINA

Happy birthday

GAMES: https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ (FAST VOCAB - BODY)

SONGS:

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8 (My teddy bear)


PRVOUKA

Každý něco dělá, Bobr evropský, 

učebnice 26-293.A

19. - 25. dubna

ANGLIČTINA

PETS

How many pets have you got?  I have got...  Do you like?

učebnice str. 20

pracovní sešit str. 16 a 17

GAMES: https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ (FAST ENGLISH: ANIMALS  1)

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ (FAST ENGLISH: ANIMALS 2)