Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

22. května - 26. května

ČJ

                 Písanka č. 4 str. 34 do str. 35 - psací písmeno H, T, ch, Ch 

                 Písanka č. 5 str. 2 do str. 7 - psací písmena ž, Ž, ř, Ř

                                                              - spojování dvou písmen do slabiky, přepis písmen a slabik, první slova, 

                                                                první věty

                                                                - diktát písmen, slabik a krátkých slov

                                                                - přepis a opis slov a krátkých vět

         Hravý Slabikář od str. 72 do str. 77   - písmeno Ch, Ž

                                                                        - čtení slabik, spojování slabik do slov a krátkých vět

                                                                        - první delší příběhy

          Čítanka - str. 18 - Marek a Šalamoun

                                    - str. 19 - Rozbité auto

M

       Hravá Matematika 2 od str. 49 do str. 56 - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, osová souměrnost, více než - méně než, geometrická tělesa, souhrnné opakování 2. dílu

       Možnost již procvičovat na umimeto.cz (číselné domino,  přesouvání číselná cesta, porovnávání, číselná osa)

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-15/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-20/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jablecny-den-2/priklady1.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-1/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-20/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jablecny-den/priklady1.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-2/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/obrazkove-pocitani-do-15/priklady1.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/rybarime/priklady1.html

https://www.umimematiku.cz/pexeso-ciselna-osa-do20-1-uroven/545

https://www.umimematiku.cz/pocitani-ciselna-osa-do20-1-uroven/4244

PRV

    Hravá Prvouka   od str. 69 do str. 71  -  mláďata, části zvířecího těla, roční období a měsíce v roce

                                                               

HV

Hravá hudební výchova - str. 37 a str. 38

                                      https://www.youtube.com/watch?v=ICbIW3c0gZU

                                      https://www.youtube.com/watch?v=liJVdKRLtwY

AJ

What are you wearing?

He is wearing scarf. I am wearing boots...

Slovíčka: pants, sandals, swimsuit, sunglasses, cap

učebnice 62-65

Songs:

https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg  (This is the way We Get Dressed¨)

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU&t=3s (Put on your Shoes)

Games:

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ (Clothes 2)

Kartičky na domácí procvičování: 


2.A

3.A

29. května - 2. června


ČJ

Věta jednoduchá, Základní skladební dvojice

učebnice str. 108, pracovní sešit 2  str. 39-40

Čtení: Sedmička - Miloš Zapletal

M

Zlomky a porovnávání zlomků

učebnice str. 62-64, pracovní sešit str. 45-47

https://www.umimematiku.cz/presouvani-zlomky-porovnavani-1/1517

 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-nasobilka-2-uroven/8416 

Geometrie

Vzájemná poloha kružnice a přímky,  Vzájemná poloha kružnic

PS 38-39

PRV

Projekt: Trávení, Zdravá strava

https://www.youtube.com/watch?v=kZVdJFMcunY (trávení)

https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY&t=328s (složky potravy)

AJ

Shopping for clothes

Never, Always, Sometimes, Often

str. 68-69

slovíčka:  winter, autumn, summer, spring, seasons, shorts, sweater, shoes, trousers/pants, dressučebnice 674.A

5.A