Domácí studium v době uzavření školy

Tato stránka slouží k zadávání úkolů pro domácí studium během uzavření školy 

1.A

Středa 11. března

Čtvrtek 12. března

Pátek 13. března

Pondělí 16. března

Úterý 17. března

Středa 18. března

Čtvrtek 19. března

Pátek 20. března

Pondělí 23. března

Úterý 24. března

Středa 25. března

Čtvrtek 26. března

Pátek 27. března

Pondělí 30. března

Úterý 31. března

Středa 1. dubna

Čtvrtek 2. dubna

Pátek 3. dubna

Pondělí 6. dubna

Úterý 7. dubna

Středa 8. dubna

Úterý 14. dubna

Středa 15. dubna

Čtvrtek 16. dubna

Pátek 17. dubna

Pondělí 20. dubna

Úterý 21. dubna

Středa 22. dubna

Čtvrtek 23. dubna

Pátek 24. dubna

Pondělí 27. dubna

Úterý 28. dubna

Středa 29. dubna

Čtvrtek 30. dubna

Úterý 5. května

Středa 6. května

Čtvrtek 7. května

Středa 13. května

Čtvrtek 14. května

Pondělí 18. května

Úterý 19. května

Středa 20. května

2.A

Středa 11. března 

Čtvrtek 12. března (zadání je v příloze dokumentu word)

Pátek 13. března

Pondělí 16. března


Angličtina:   Čeká nás hodně zábavy! zahrajte si několikrát hru FAST ENGLISH a CONCENTRATION / vyberte lekci ANIMALS 1  a ANIMALS 2 (kolik nahrajete bodů? - můžete své body vyfotit a poslat paní učitelce - můžete vydělat námořní odznak, tak se snažte!)  

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/   

Úterý 17. března

Angličtina: 

Zahrajte si několikrát hru FAST VOCAB a VOCAB GAME / vyberte lekci ANIMALS 1 a ANIMALS 2 (kolik nahrajete bodů? - můžete své body vyfotit a poslat paní učitelce - můžete vydělat námořní odznak, tak se snažte!)

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/   

Ve hře Vocab Game při odkrývání mačkáte blesk a když budete vědět, tak hádejte, co se tam skrývá za obrázek.

U Fast Vocab přetahujete myší obrázek do správného slova. 

Středa 18. března

Čtvrtek 19. březnaTýden 23. března - 27, března   (Projektové vyučování)


Časový plán projektu:

Pracovní listy z ČJ:

Projekt Jarní květiny a Projekt Odčítání, čáry: 

Angličtina (celý týden): 

Naučíme se některé předložky. Předložky se dávají před podstatná jména a určují nám, kde co je (polohu).

ON  (NA)

IN    (V, UVNITŘ)

BETWEEN  (MEZI)

IN FRONT OF  (PŘED)

ABOVE   (NAD)

UNDER  (POD)

NEXT TO  (VEDLE)

ON THE LEFT  (NALEVO)

ON THE RIGHT (NAPRAVO)


S učením vám pomůže tato písnička, několikrát si ji pusťte:  https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8 

Nejprve to natrénujte zde: https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/ 

A pak si zahrajte několikrát hru  https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/   (své body vyfoťte a pošlete paní učitelce)Týden 30. března - 3. dubna

Matematická olympiáda    

Angličtina

Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (CLOTHES 1), procvičujte slovní zásobu oblečení. 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/   Týden 6. dubna - 8. dubna

Domácí pátračka:

Angličtina

Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (FOOD 1), procvičujte slovní zásobu jídla.

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/    Týden 14. dubna - 17. dubna

Jarní poznávačka:


Angličtina

Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (HOME 1), procvičujte slovní zásobu nábytku a domácích potřeb. 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/     


Týden 20. dubna - 24. dubna

KLÍČ S ŘEŠENÍM  

Pozdrav od Sama!


Angličtina

Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (TRANSPORT), procvičujte slovní zásobu dopravních prostředků.

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/      


Týden 27. dubna - 30. dubna

Násobilka

Klíč ke cvičením za celý týden

Angličtina

Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (BODY), procvičujte slovní zásobu ČÁSTÍ TĚLA.

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/       


Týden 5. května - 7. května


Samík dává hádanku (6.5.):

Klíč k úlohám:

Angličtina

Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (PERSONAL), procvičujte slovní zásobu VĚCÍ.

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/        Týden 13. května - 15. května

Příprava dělení:

Klíč k cvičením:


Týden 18. května - 22. května

Klíč:Angličtina

Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (ANIMALS 2), procvičujte slovní zásobu VĚCÍ.

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/   


25. května - 29. května    


Angličtina


Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (CLOTHES 2), procvičujte slovní zásobu OBLEČENÍ

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/   


8. června - 12. června


Angličtina

Zahrajte si hry FAST VOCAB, VOCAB GAME a CONCENTRATION (FOOD 2), procvičujte slovní zásobu JÍDLA

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/   

5.A

1. týden 11.03. - 13.03.


ČJ - Zápis do sešitu:     

PŘÍSLOVCE

-vyjadřují kde, kdy, jak, proč se děje konají

-vyjadřují místo (tady, tam, daleko), čas (včera, ráno, brzy)

způsob (dobře, modře, staře, pěkně), míru (velmi, velice, dost, málo), příčinu (proto, proč)

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk   

Učebnice 107/30 

106/24 (do sešitu určit základní skladební dvojice a napsat vzorec souvětí - vyfotit na telefon a poslat učiteli do konce týdne)                    

Pracovní sešit 2  celá strana 25


M - PS: 61,62

      PS: 63/2,3,4

      do sešitu vypočítat tuto rovnici se zkouškou:    40 + 5x - 6. (3x - 2) = 5x - 20  (vyfotit a poslat na email učiteli do konce týdne) 

Kdo stále nerozumí rovnicím, může shlédnout toto video - alespoň začátek:

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU  

  

AJ - everything (všechno) / something (něco) / nothing (nic)   

       učebnice str. 11/3   pracovní sešit 10/4,5

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/   - zahrát si hru - zvolit téma IS a ARE (schválně kolik dáte bodů)

       učit slovíčka z wordbank lesson 2

PŘ - Dýchací soustava - přečíst učebnice 43-45, PS str. 24-25 (vyfotit a poslat na email učiteli do konce týdne)

https://www.youtube.com/watch?v=zRv5tNCMpyY 

  

VL - shlédnout dokument https://www.youtube.com/watch?v=6Y-v12TIeY0  

       2. světová válka - přečíst učebnice str. 32 - 35, PS str. 16-17  (vyfotit a poslat na email učiteli do konce týdne)

       Německo - přečíst a udělat zápisky do sešitu (počet obyvatel, jazyk, měna, hlavní město, další velká města, pohoří, vodstvo, zemědělství, průmysl): učebnice str. 50 - 51  + PS str. 38  2. týden 16. 3. - 20.3.

                                                                  PROJEKT KRITICKÉ MYŠLENÍ

V dnešní době můžete najít snad na každé téma dva názory, které tvrdí úplný opak. To platí především na internetu, kam může přispívat opravdu kdokoliv. Ovšem protichůdné názory téměř na cokoli najdete i v časopisech, novinách atd. Vlastně je to úplně v pořádku. Vždyť přeci každý člověk může mít jiný názor! Jak se ale potom dopátrat, co je pravda, když cokoliv dnes může být zpochybněno jiným článkem?

Problém začíná ve chvíli, kdy se názory vydávají za fakta. A to se děje tak často, že už si to mnohdy ani neuvědomujeme. Jistě si pamatujete, jaký je rozdíl mezi fakty, názory a domněnkami.

Fakta - objektivně popisují realitu, dají se ověřit "T. G. Masaryk byl prvním prezidentem Československa"

Názory - subjektivně vysvětlují fakta, nedají se ověřit "T. G. Masaryk byl skvělý prezident" (někdo nemusí souhlasit)

Domněnky - jsou tvrzení (odhady), které popisují realitu. Mohou být pravdivé, zatím je však nikdo s jistotou neprokázal. Až budou prokázány, mohou se z nich stát fakta. "Boleslav nechal zavraždit knížete Václava" (může to být pravda, ovšem zatím neexistují věrohodné důkazy)

Můžete namítnout, že i s tvrzením "T. G. Masaryk byl prvním prezidentem Československa" někdo nemusí souhlasit. Je to tak. Dá se ale ověřit a rozsoudit, kdo má pravdu. Zatímco u tvrzení "T. G. Masaryk byl skvělý prezident" to s jistotou nejde, přestože můžeme svůj názor obhajovat a vysvětlit, proč si to myslíme.

Když čteme jakýkoliv text, měli bychom pořád myslet na to, co z textu je FAKT a co NÁZOR či DOMNĚNKA. Pokud se setkáme s novým (překvapivým) faktem či domněnkou, měli bychom se pokusit tvrzení ověřit. Pokud se setkáme se zajímavým názorem, měli bychom zkusit ověřit fakta, která k tomu názoru vedou a která ho podporují. Dobrý článek by měl u všech nových faktů udávat také citaci - to je informace o zdroji, z něhož byla informace získána. Zde si můžeme ověřit, zda tvrzení nebylo vytaženo z kontextu a překrouceno, ať úmyslně nebo neúmyslně (například špatným překladem nebo nepochopením, zjednodušením).

Na internetu se tak často pouhým proklikem z citace dostaneme na článek, ze kterého byla informace přebrána. Pokud se nám informace zdá překvapivá a zajímavá, měli bychom se ji pokusit ověřit, než ji začneme šířit. Mohlo by se totiž snadno stát, že budeme šířit lež. V lepším případě na to časem přijdeme a právem se budeme cítit napáleni a oblafnuti. V horším případě na to nikdy nepřijdeme a budeme si utvářet o světě mylnou představu - budeme jednoduše manipulovatelní pro někoho, kdo nás chce ovládat. Například tak jak Hitler manipuloval s většinou německých občanů - nejprve je vystrašil nějakou hrozbou, aby měli strach a pak se nabídl, že zná řešení jejich problémů a všechny ochrání... víte sami, jak to dopadlo.

Opravdu obezřetní bychom měli být na sociálních sítích nebo v příchozích emailech. Tento prostor je totiž velmi často a jednoduše využíván k ovlivnění názorů velké skupiny lidí. Je to vlastně podobné, jako když vám někdo říká: "Mám kamaráda a jeho kamarád viděl UFO. Opravdu!" Kamarád by přece nelhal! To byste poznali. Vypadá to důvěryhodně, ale je to podobně důvěryhodný zdroj informací jako "jedna babka povídala". Ostatně jako vždycky, když někdo o někom říká, že dotyčný něco řekl. 

Tento týden si vyzkoušíme kritické myšlení při čtení článků, které vám každý den zadám. Zapomeňte tedy na klasický rozvrh. Budeme se věnovat řešení projektových úloh, které budou mít prvky matematiky, přírodovědy, čtení i vlastivědy. 

Čeká vás hodně čtení. Čtěte pozorně a nebuďte zbrklí. Snažte se zamyslet nad každou větou. 


PONDĚLÍ  16. 3.

Stáhněte si tento dokument se dvěma články (nechte si je raději vytisknout, budou se vám lépe číst z papíru a můžete si do nich dělat poznámky):  

Vytiskněte si projektové listy (budete vyplňovat stranu 1 a 2, další strany jsou jen informativní). Při řešení projektu neváhejte použít kalkulačky. Vypracovaný pracovní list pošlete učiteli do konce dne.

Angličtina - zahrát si hru FAST PHRASES - zvolit  1) lekci HIS/HER a svůj výsledek s body vyfotit a poslat učiteli 

                                                                                  2) lekci COMPARE 1 a svůj výsledek s body vyfotit a poslat učiteli

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ 

ÚTERÝ 17.3.

Co je skleníkový efekt a globální oteplování byste už měli znát. Dnes se však o této problematice dovíte mnoho dalších informací. Vědět něco o daném tématu je vždy důležité. Proto chodíme do školy. Abychom se naučili fakta. I když časem mnoho zapomeneme, často se nám pak při čtení nějakého článku vybaví, že jsme se to učili jinak a můžeme pak informaci vyhledat v odborném zdroji a zjistit, jak to je doopravdy. Čím více faktů člověk o dané problematice ví, tím hůře je manipulovatelný!

Vytiskněte si pracovní listy a velmi pozorně si přečtěte všechen text. Podtrhávejte si, co jste nevěděli a co myslíte, že je důležité. Velkou pozornost věnujte grafům. Je důležité pochopit, co graf ukazuje. Pusťte si reportáž. Vyplňte všechny úkoly označené červeně. Projektové listy si dobře uschovejte!!! - budete je potřebovat při hodnocení projektu po návratu do školy. Pokud budete potřebovat poradit s čímkoli, využijte k tomu určenou What´s App skupinu. (kdo tam není, pošlete mi SMS zprávou vaše telefonní číslo). Nezatěžujte rodiče, zkuste pracovat sami. Rád vám pomůžu.  

STŘEDA 18.3.

Dnes vás čeká práce s diagramy a řešení úloh z energetiky. Zaměřte se na různé způsoby výroby elektřiny a prostudujte si pozorně jejich výhody a nevýhody. Spočítejte úlohy a zamyslete se nad tím, jak byste vy řešili problém zbavování se emisí oxidu uhličitého. Pracovní listy si pečlivě založte i s ostatními. Budete je potřebovat po návratu do školy, kdy provedeme vyhodnocení celého projektu. 

ČTVRTEK 19.3.

Celý týden jste tvrdě pracovali na řešení projektových úloh. Blíží se konec týdne, tak dnešní úkoly už nebudou tak časově náročné. Stačí, když si pečlivě (lépe víckrát) přečtete článek o jedné velké záhadě v dějinách lidstva a vyplníte úkoly (modře označené). Poté si ještě pusťte dokumentární film a splňte úkoly. Silně doporučuji nejdříve přečíst článek a poté teprve pustit film, ať víte na co ve filmu dávat pozor. Do 14:00 zašlete vypracované listy učiteli. 

Nakonec se zkuste zamyslet nad závěrečnou otázkou ze strany 3 ("Zkuste vymyslet...") - všechna vysvětlení, která vás napadnou posílejte učiteli na What´s App skupinu nebo emailem.  

PÁTEK 20.3.

Jared Diamond ve své knize Kolaps civilizace přichází s možným vysvětlením, proč jednání lidí Rapa Nui došlo tak daleko. Svou teorii nazývá "plíživá normalita". Vysvětluje, že každá generace viděla jen zlomek toho, jak se životní prostředí mění. Změny postupovaly tak pomalu, že to většině zřejmě nepřišlo divné. Viděli malý rozdíl mezi tím kolik stromů ubylo od doby, kdy se narodili. Krajina se měnila tak pomalu, že změny nikdo příliš nepociťoval a obrázek stavu krajiny lidem přišel normální. Ti kteří varovali před problémy vykácení lesů, byli zřejmě umlčeni nebo překřičeni těmi, jejichž práce závisela na odlesňování. V době kdy byly káceny poslední stromky, byly už dávno vzrostlé stromy pryč a tyto malé stromky už neměly velký ekonomický význam. Pravděpodobně si tak ani nikdo nevšiml, že zmizely.

Osud Velikonočního ostrova v mnohém připomíná současný osud naší planety. Naše civilizace také využívá klíčových přírodních zdrojů - ropy, vody, půdy - takovou rychlostí, která je dlouhodobě neudržitelná. Navíc spalování ropy vede k ohřívání naší planety, která by se pro nás mohla stát velmi těžko obyvatelnou jako Velikonoční ostrov pro lidi Rapa Nui. Stejně jako tento ostrov obklopený nekonečnými vodami Pacifiku i naše Země je obklopena nekonečným prostorem vesmíru a únik na jiné místo, kde bychom mohli žít by byl stejně obtížný jako pro lidi Rapa Nui bez dobrých plavidel. Poučíme se z chyb, které udělali naši předci?  

V dnešní části projektu se pokusíte navrhnout strategii, jak vyrábět v ČR elektřinu bez spalování fosilních paliv. 


Angličtina: 

Zahrajte si hru a trénujte povolání ve https://www.gamestolearnenglish.com/jobs/    

FAST PHRASES Procvičte 1) TIME (pamatujete? Quarter past, quarter to, half past)  

                                           2) sloveso USE - k čemu nám jsou různé věci:   USE A PHONE TO CALL SOMEONE

                                             https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ 
TÝDEN 23. 3. - 27. 3.

Milé děti, po náročném projektu z minulého týdne se opět vrátíme k normálnímu vyučování všech předmětů. Posílám vám práci na celý týden. Snažte se udělat největší část v pondělí a úterý, abyste měli volnější druhou část týdne a vše stíhali. 

Využijte odkazů na videa a procvičování na internetu. Výklad podle videí má tu výhodu, že když něco nezachytíte nebo přeslechnete, můžete si video stopnout a přehrát zpět. Myslím, že určitě každý z vás výkladu porozumí. Většinu látky už jsme spolu navíc probírali dříve. Zkuste využívat i testy a procvičování na internetu, kde máte okamžitou kontrolu, kde děláte chyby. Zkuste co nejméně zatěžovat své rodiče, kteří mají dost svých starostí. Práci by měl každý z vás být schopen zvládnout úplně sám. Pokud něčemu rozumět nebudete, nevadí! Já jsem vám každý den k dispozici mezi 7:00 - 12:00 hod. 

Doporučuji vám všem zvyknout si pracovat raději ráno, dokud jste čerství a odpoledne si nechat na zábavu a koníčky. Neponocujte a choďte brzy spát. Snažte se doma udělat v pracovních dnech každodenní režim a pravidla. Večer si vždy sami řekněte, co chcete druhý den udělat. To vám pomůže lépe překonat těžké dny karantény, kdy máme omezený pohyb venku. Zkuste čas smysluplně využít. Někteří z vás se připravují na zkoušky na gymnázia, tak čas především využijte k procvičování testů. Když narazíte na nějakou úlohu, které nebudete rozumět, rád vám s ní pomůžu. Neváhejte využít naši What´s App skupinu.   

Od pondělí do čtvrtka procvičujte. V pátek vám dám nějaká cvičení, na kterých si ověřím, zda jste učivo dobře zvládli a pochopili. 


Český jazyk

Opakování: Uč 109/5,7 vyplnit, vyfotit, poslat učiteli (do čtvrtka)

Nové učivo: Zájmena

Zhlédni: https://www.youtube.com/watch?v=6ipIDOKNQvo 


Zápis do sešitu:

Druhy zájmen

Osobní - označují osobu (já, ty, on, my, vy...)

Přivlastňovací - (můj, tvůj, jeho, její, jejich...)

Ukazovací - (ten, ta, to, onen, tohle, takový, týž, tentýž, sám...)

Tázací - ptáme se: kdo?, co?, jaký?, který? čí? (neplést se vztažnými!)

Vztažná - vyjadřují vztah mezi větami v souvětí: kdo, co, jaký, který, čí, jenž...

Neurčitá - někdo, něco, některý, něčí, leckdo, kdosi, kdokoli, každý, málokdo, všechen

Záporná - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný


https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU&t=239s 

Zkuste si sami a kontrolujte s paní učitelkou toto cvičení na zájmena:

https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA 


Procvičujte na internetu, dokud vám to nepůjde bez chyb. (Je tam denní limit, kolik můžete udělat cvičení, pokud vám vyprší, tak zase zítra). Kdo získá 4. štít, vyfoťte ho a pošlete učiteli ;).

 https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy#exercise11

Kdo chce raději pracovat v učebnici nebo pracovním sešitě může zde: PS2 / 17

ČTENÍ - hodně čtěte knihy ze seznamu povinné četby (snažte se nesedět celé dny u počítače, mobilu nebo televize a využijte čas ke čtení čehokoliv, co vás baví a zajímá - časopis, kniha, noviny)

SLOH - Napište příběh na téma: Můj týden v karanténě. (Popište, jak jste strávili minulý týden. Co jste dělali, co vás bavilo, co vám naopak chybělo oproti běžnému režimu). Napište si nejprve osnovu a v bodech se snažte rozmyslet, o čem v jaké části textu budete psát. Ujasněte si základní myšlenky, než se pustíte do psaní. Můžete zvolit buď psaní do sešitu, nebo psaní na počítači. Vaši práci do pátku pošlete učiteli. (Minimální rozsah přibližně 20 vět).


Matematika

Opakování: sčítání a odčítání celých čísel (záporných a kladných) - komu ještě dělá problém, shlédněte video

https://www.youtube.com/watch?v=aqj_ZdHGoro 


Zápis do sešitu:

Aritmetický průměr

Aritmetický průměr (neboli jen průměr) vypočítáme takto:

Součet čísel: počet čísel = průměr čísel (jaká by byla čísla, kdyby byla všechna stejná)

1, 2, 4, 5.... průměr je 12 : 4 = 3 (je to stejné jako 3, 3, 3, 3)


Shlédni vysvětlení na příkladech (zkus počítat s vyučujícím, tím že si video zastavíš, vypočítáš a pak pustíš řešení):

https://www.youtube.com/watch?v=lH7IXwj_bs0 

Můžete si vyzkoušet s kontrolou zde: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm 

V pracovním sešitě 3 můžete cvičit příklady na stránkách 17/2  20/ 1  21/ 1, 2, 3  22/ 1, 2  

(Zdaleka nemusíte udělat všechny, nechám na vás, kolik toho uděláte. Pokud si s něčím nebudete jisti, neváhejte mi napsat.)

Zde doporučuji zkusit některé slovní úlohy

https://www.hackmath.net/cz/priklady-ulohy/aritmeticky-prumer?tag_id=100 


Angličtina


Zápis do sešitu:

HAVE / HAVE GOT - HAD (Minulý čas)

I have a sore throat.  (přítomnost)   

                      nebo                                                                         I had a sore throat yesterday. Today I feel well.  (minulost)

I have got a sore throat. (přítomnost)


Přečíst v učebnici: 12/5; 13/8, 9, 10; 14

Pracovní sešit: 11/7,8 a 12/9, 10, 11

Procvičení slovíček MY BODY (vyberte lekci BODY) https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

Dále se učte slovíčka Lesson 2 z Wordbank (fever, cough, prescription, flu, rest...)


PROJECT: Description of Bodies

učebnice str. 15 (udělejte na papír projekt podle návodu, používejte slovník pro slovíčka, kterým nerozumíte)


Vlastivěda

Rakousko: Přečíst v učebnici str. 52,   Pracovní sešit 39/celá

Trénujte státy Evropy - nejprve si zopakujte u mapy a pak se pokuste získat 4. Štít ve hře (vyfoťte a pošlete učiteli):

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/1351 


Historie:

Můžete si pustit poslední 2 díly o 2. světové válce, pokud se chcete dozvědět, jak byla Evropa osvobozena:

https://www.youtube.com/watch?v=8ctwhuFf444 

https://www.youtube.com/watch?v=2s9LUavXTQI&t=565s 

shrnutí celé války Českým lvem: https://www.youtube.com/watch?v=6LWRYnT9XEg 

https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk 


Přírodověda: 

Trávicí soustava: Přečíst učebnici 46-48, Vyplnit pracovní sešit 26/1,3 a 27/4

https://www.youtube.com/watch?v=Uh7oG1ac9go   


Tělesná výchova:

Zkuste se několikrát denně protahovat - třeba na konci karantény dosáhnete až na špičky prstů na noze. Neseďte pořád u počítače, posilujte a hrajte si. Choďte na procházky do přírody.

Výtvarná a hudební výchova: (tip od paní učitelky - dobrovolná práce)


Týden 30. 3. - 3. 4.


Český jazyk

Zápis do sešitu 1:

Skloňování zájmena já

1.p. JÁ

2.p MĚ, MNE

3.p MNĚ, MI

4.p MĚ, MNE

6.p MNĚ

7.p MNOU

Jak rychle rozhodnout, kdy psát MĚ a kdy MNĚ, aniž bychom museli určovat pády? Stačí si nahradit tvary zájmena TY a tam kde nahradím TĚ, TEBE (2. a 4.p) - píšu MĚ. Kde nahradím TOBĚ (3. a 6.p)- píšu MNĚ.

Jiná pomůcka je PAVEL nebo VAŠEK (viz toto video): https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI 


Zápis do sešitu 2:

SEBOU a S SEBOU:

Vzít si něco / někoho S SEBOU. Př.: Nezapomeň si s sebou vzít svačinu.

Pohyb celým tělem SEBOU. Př.: Praštil sebou na podlahu.


Zápis do sešitu 3:

DALŠÍ SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN

Zájmena ona, naše, vaše mají ve 4.p krátký tvar: JI (NI), NAŠI, VAŠI

V ostatních pádech: JÍ, NAŠÍ, VAŠÍ

Viděl jsem naši kočku. (koho co? 4.p.)

Dal jsem mléko naší kočce. (3.p.)


ÚKOLY A CVIČENÍ

Přečíst článek Nové kolo (učebnice str. 112). Zamysli se nad otázkami cvičení 112/16, 113/18

Přečíst všechny zelené rámečky (str. 112 a 113) o tom, co je MANIPULACE

Udělat cvičení učebnice 113/19 a 114/20

Pracovní sešit 2:   18/ 1, 2, 3, 4, 5, 6     19/ 1, 2, 3, 2

Vyzkoušejte si psaní mě a mně zde:

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-mne-me-2-uroven/939 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/4833 

Trénujte vyjmenovaná slova:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/6188 

Trénujte koncovky i/y:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix-2-uroven?source=explicitExercise 


SLOH:

Napište jaké máte plány na letní prázdniny (pokud ještě žádné nemáte, vymyslete si, co byste o prázdninách chtěli zažít). Opět si nejprve udělejte osnovu, než začnete psát. (rozsah 20 vět)


Matematika

Osová souměrnost:

https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE&t=5s 

Opakování základních geometrických dovedností a práce s grafy (podívejte se na video, jak pracovat s grafem):

https://www.youtube.com/watch?v=kdPxrlOfdC4 

Pracovní sešit 3 str. 11 - 16 (všechna cvičení)


Angličtina

Přečíst učebnice str. 18  King Arthur and His Knights (pracujte s Wordbankem či jiným slovníkem) udělat Quiz

trailer k filmu: https://www.youtube.com/watch?v=zO1_r6slUlk  

Pracovní sešit str. 13, 14/ 1, 2

Zahrajte si hru a FAST PHRASES (lekce PLACES) - kolik zvládnete bodů?

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/   


Přírodověda

Vylučovací a kožní soustava: 

Učebnice str. 50-51 přečíst a odpovědět na všechny otázky do sešitu. 

Pracovní sešit str. 29/celá a 30/celá

Možná vám pomohou tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts   

https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE   

Byl jednou jeden život: https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg  


Vlastivěda

Zopakujte si Povrch Evropy touto hrou:

https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-hory 

VODSTVO EVROPY 

učebnice str. 57-59 přečíst. Z mapy na straně 57 se naučit hlavní řeky Evropy.

Procvičujte   https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-reky-1-uroven/1178 

https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-more   

Pracovní sešit 42/1 a 43/2


Historie:

Přečíst str. 34 - 35 a v pracovním sešitě 16 a 17 (všechna cvičení)Týden 6.4. - 10.4.


Český jazyk

Opakování

Učebnice:  117/4,5    118/7, 9, 10     119/14 

Pracovní sešit 2     36/1  a, b, c, d, e, f

Procvičujte doplňovačkou (získejte 4. štít) 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-pridavnych-jmen-jarni-mlady

 https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-ovi-ovy

https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-n-nn   

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-zajmena-2-uroven/2369 


ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 


Matematika

Práce s daty

https://www.youtube.com/watch?v=fTgrqjQhCfg 

Kruhové diagramy (označují podíl z celku)

https://www.youtube.com/watch?v=bKdH2K1YQ_4    

Sloupcový graf

https://www.youtube.com/watch?v=fGu3Ffairgo   

Spojnicový graf

https://www.youtube.com/watch?v=vpIxspriQh4   

Pracovní sešit 23-28 (všechna cvičení)

získej 4. štít:   

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-sloupcove-grafy-2-uroven/188 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-liniove-grafy-2-uroven?source=explicitKC 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-tabulky-2-uroven/880 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-tabulky-vztahy 


Angličtina

Učebnice 19/1. 2 - udělat velikonočního beránka podle receptu - vyfoťte se při práci a pošlete učiteli

Pracovní sešit 15/1

https://www.gamestolearnenglish.com/food/ 


Vlastivěda

Podnebí, rostliny a živočichové Evropy

Učebnice 60-62

Pracovní sešit 43/1, 2 a, b, c     44/3, 1

Můžete zhlédnout tento dokument National Geographic o Evropě:

https://www.youtube.com/watch?v=7EzgEnKwwTg   


Přírodověda

Doporučené dokumenty ke zhlédnutí 

Dunaj - evropská Amazonka   https://www.youtube.com/watch?v=yYAP9mHPcm4  

Návrat bobrů     https://www.youtube.com/watch?v=xU4HMcb7Lp4  

Příroda Beskyd  https://www.youtube.com/watch?v=TRS2FL9jXYk  


 

Týden 14.4. - 17.4. 

Český jazyk  - opakování

Učebnice   120/ 15,  121/ 19,  122/ 21, 123/ 24,26,27 

Pracovní sešit 2    4/ 4,5,6   13/ 1 (slovesa-opakování) a,b,c       14/ 3,4,7 

https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/4 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod (zahrajte si doplňovačku v lehké, střední nebo těžké úrovni - podle toho, jak si věříte a získejte 4. štít)


SLOH:   Pracovní sešit 2   str.15 (Vyprávění - volba povolání)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM:      https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/17 


Matematika - opakování

Pracovní sešit 3:   31/ 1, 3, 4, 7, 8     32/ 9, 11, 13, 1       33/ 3 (3 příklady), 4, 6 (3 příklady), 10     34/ 11 (1 příklad), 15, 16     

https://www.umimematiku.cz/pocitani-vrcholy-strany-hrany-2-uroven/3932  (získejte 4. štít)

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nazvy-utvaru-1-uroven/257 


Angličtina

Učebnice str. 19/3  a 20/5, 7

Pracovní sešit  16/3,4  17/ 5, 6, 7 

https://www.gamestolearnenglish.com/food/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/phrase-maker/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/comparatives/    


Přírodověda

ZÁPIS DO SEŠITU

Nervová soustava

Spolu s hormonální soustavou řídí celé tělo.

Skládá se z mozku (uvnitř lebky), míchy (uvnitř páteře) a nervových vláken vystupujících z míchy do celého těla.


https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE 

https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64   


Učebnice str. 52-53 (přečíst a zkusit odpovědět na otázky)

Pracovní sešit str. 31/ 1,2,3,4


Vlastivěda

Hospodářství a obyvatelstvo

učebnice str. 63 (přečíst), pracovní sešit 45 (celá) 

https://www.youtube.com/watch?v=79j2JcC-sxI       (Podívejte se do české přírody - zároveň tip na super výlet)


Nástup komunistické totality

učebnice str. 36-37 (přečíst)   Pracovní sešit 18/ 1,2,3,4

https://www.youtube.com/watch?v=Yv5CFjHQgbk 

https://www.youtube.com/watch?v=Iows-MUXPEA 

https://www.youtube.com/watch?v=mpjRvuDRa2A    


Týden 20.4. - 24.4.


Český jazyk 

Učebnice 124/ přečíst text Nezapomenutelný zážitek  a do sešitu napsat cvičení 1         127/11

Pracovní sešit 2  16/všechna cvičení    20/všechna cvičení 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod  (zahrajte si doplňovačku v lehké, střední nebo těžké úrovni - podle toho, jak si věříte a získejte 4. štít)Matematika

Pracovní sešit 3    36/ 26,28,29,30,31,32,33,34,35              37/celá           38/ celá

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-poznavani-2-uroven/7255

https://www.umimematiku.cz/pexeso-zlomky-poznavani-1-uroven/455

https://www.umimematiku.cz/presouvani-zlomky-ciselna-osa-2-uroven/168 


Angličtina

Učebnice  22/ Theo´s blog - přečíst   23/14,15 - vytvořte projekt podle návodu na Ovocnou párty (vyfoťte váš výsledek a pošlete mi)

Pracovní sešit   18/ 8,9,10,11    

https://www.gamestolearnenglish.com/phrase-maker/  (Zahrajte si lekci WEARING, VERBS 1 a VERBS 2)

Vyučovací videa firmy Eaton s kvízem ke stažení zde:

https://www.uschovna.cz/en/zasilka/XM9Y9R2VW8FZTC68-3NJ/ 


Přírodověda

Učebnice  54 a 55 přečíst a do sešitu nakreslit obrázek stavby oka a stavby ucha s popisem

Pracovní sešit 32/1,2,3,4,5

https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg  (video oko)  

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao (zrak - Byl jednou jeden život)


Vlastivěda - zeměpisná (historickou část tento týden neděláme)

Učebnice přečíst 64 - 68

Pracovní sešit 46 a 47 / všechna cvičení

https://www.youtube.com/watch?v=sogJneru-6E  (video o Evropských zajímavostech)

https://www.youtube.com/watch?v=UptqZ2mT-Nc   

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-2-uroven/1458 (zahrejte si středně těžkou hru - poznávání států Evropy)

 https://www.umimefakta.cz/pexeso-evropa-hlavni-mesta-2-uroven/533 (pexeso na hlavní města států)


Týden 27.4. - 30.4.


Český jazyk

Pracovní sešit 2:     21/ 1,2  (číslovky)        

   


Matematika

Pracovní sešit 3:    str. 43/ 1       44/ 1,2,3        45/celá                      46/10, 12, 13, 15, 16   

https://www.umimematiku.cz/cviceni-obsah-na-mrizce 

 

Angličtina

Učebnice  26/Faberge Eggs (přečíst) + úkoly 1, 2               Pracovní sešit 19/ 13     20/ 14

https://www.gamestolearnenglish.com/phrase-maker/  (Zahrajte si lekci PLACES, VERBS 3 a VERBS 4)

https://www.gamestolearnenglish.com/weather/    (TRÉNUJTE POČASÍ) 

Vlastivěda

Učebnice  38-39 (přečíst)    Pracovní sešit 18/6    19/ 7,8

https://www.youtube.com/watch?v=6hc6Ho-yN_I 

https://www.youtube.com/watch?v=ypd2hVH6gVI   

https://www.youtube.com/watch?v=GS4mXRaIFfo  

Přírodověda 

Zápis do sešitu 

Hormonální soustava

- spolu s nervovou soustavou řídí činnost lidského těla

- žlázy vylučují hormony (chemické látky) do krve  (podvěsek mozkový, štítná žláza, nadledviny, slinivka, varlata, vaječníky...)

- Podvěsek mozkový je nejdůležitější - řídí činnost ostatních žláz

Učebnice 56 (přečíst a odpovědět na otázky)   Pracovní sešit 33/ 1,2,3

https://www.youtube.com/watch?v=rqt3mM2tV9E 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&t=189s   


Týden 5.5. - 7.5.


Český jazyk

Zápis do sešitu:
ORIENTAČNÍ PRVKY V TEXTU
- dělají text lépe přehledným a čtivým.
nadpis, odstavec, zvýraznění části textu, úvod, závěr, obrázek, tabulka, graf
v knize to jsou např. obsah, rejstřík, kapitola, tiráž, přílohy.


Učebnice 128/ 12   129/ 17, 18 (do sešitu), 19 (do sešitu)   130/ 20, 21          131/ 23

https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/107 Matematika

Zápis do sešitu:
PŘEVÁDĚNÍ JEDNOTEK PLOCHY

1 m2 = 100 cm . 100 cm = 10 000 cm2
1 km2 = 1 000 m . 1 000 m = 1 000 000 m2

1 ha (čti hektar) = 100 m . 100 m = 10 000 m2       hektar = čtverec o velikosti stran 100 m   (100. 100 m)
1 ha (hektar) = 100 a (arů)                                         1 ar = čtverec o velikosti stran 10 m (10. 10 m = 100 m2)

hektar a ar se používá pro měření zemědělské půdy a výměru pozemků.


https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY  

Pracovní sešit 47/ 1,2,3,4,5,6,8            48/ všechna cvičení


Angličtina

NATURE
Učebnice 27/1, 2 (Read Types of Animals)        Pracovní sešit     21/ 1,2
https://www.gamestolearnenglish.com/phrase-maker/  (Zahrajte si lekci COUNTRIES, VERBS 5 a VERBS 6)    

         


Týden 13.5. - 15.5.


Český jazyk
Pracovní sešit 2    26/ 1, 2       27/ 2, 3 

Matematika
Pracovní sešit 3    57/1, 3, 4, 5, 6

Angličtina

may = moci     (May I? = Mohu?)
must = muset! (nařízení, povinnost)
mustn´t = nesmět!  

Učebnice    28/ 4, 5, 6     29/ 7 (Rules in the forest)
Pracovní sešit 2   22/4, 5   23/ 6   

Přírodověda
Rozmnožovací soustava

Učebnice  57-58 (přečti a odpověz na úkoly s kytičkou a na otázky pod kapitolou)
Pracovní sešit 34/ 1, 2, 3, 4

Vlastivěda

Učebnice 40-41 (přečíst a odpovědět na otázky 1-5) Pracovní sešit 19/ 9, 10Týden 18. 5. - 22. 5.


Český jazyk

Opakování:

Podmět rozvitý - pokud se na podmět váže i jiný větný člen než přísudek (Malý Petr šel do kina. - jaký Petr)
Podmět holý - Petr šel do kina.
Přísudek rozvitýpokud se na přísudek váže i jiný větný člen než podmět (Malý Petr šel v neděli do kina. - kdy?)  
Přísudek holý - Malý Petr šel.

Zápis do sešitu:

Přísudek několinásobný 
Někdy je přísudek tvořen dvěma významovými slovesy spojenými spojkou a

Např. Petr vysával a myl okna. 


Pracovní sešit 2 str. 28/ celá stránka - dodělat    30/ celá      32/ celá

Sloh: Co mi během týdnů v domácím studiu nejvíc chybí / Na co se nejvíce těším (minimálně 20 vět)

Matematika

PS 3   str. 58-60/ všechny úlohy
https://www.umimematiku.cz/cviceni-poznavani-uhlu  (zahrajte si rozhodovačku v poznávání úhlů)  

Angličtina

Učebnice 30/ A Lost Hat (přečíst)    31/ 10   
PS   23/ 7      24/ 8, 9, 10


https://www.gamestolearnenglish.com/phrase-maker/  (Zahrajte si lekci COUNTRIES, LIKES, VERBS 5 a VERBS 6)


Přírodověda

Učebnice 59/ přečíst  a odpovědět na všechny otázky
Pracovní sešit  35/ 1, 2

Vlastivěda

Učebnice historie 42 - 45/ přečíst Pražské jaro a normalizace odpovědět na všechny otázky

Pracovní sešit 20-21/ všechna cvičení

Zeptat se babičky a dědečka, jak prožívali pražské jaro (co dělali, kolik jim bylo, jak to prožívali, co pro ně znamenalo). Nechte si vyprávět o roce 1968 a zapište si všechny zajímavosti, které se od prarodičů dozvíte.

 

Týden 25.5. - 29.5.


Český jazyk

Učebnice              132 - 135
Pracovní sešit       35

Matematika
Pracovní sešit 61 - 63

Angličtina

Učebnice 32-34

Přírodověda

Učebnice str. 60

Pracovní sešit str. 36 

Vlastivěda

Historie

Učebnice str. 46 - 47

Zeměpis

Pracovní sešit str. 50


Týden 1.6. - 5.6.

Český jazyk

Učebnice 136/ 16-18     137     138/21, 23     139/ 24, 25, 26


Matematika

Učebnice 53 - 55