Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

18. - 22. ledna


MATEMATIKA

Pohyb ve čtvercové síti. Číslice 9.

Učebnice 2. díl: 4 - 7


ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ:

slova se dvěma souhláskami na začátku (plave)

Slabikář 28-35

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist-2/hlaska-a-pismeno-J/skladame-slova/cviceni.html (skládání slov)

PSANÍ:

písanka 2:  str. 10-18


ANGLIČTINA

My family

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ  (My family - review)

SONGS: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvJJeqVo3vk&t=32s (I like you)

https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8 (Daddy finger)

GAMES: 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ (HOME 1)


PRVOUKA

Hodiny, části dne (ráno, dopoledne, odpoledne, večer...), zdravá strava 

učebnice 39-43

HRY:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049  (určování času podle hodin)   11. - 15. ledna

MATEMATIKA

procvičování sčítání a odčítání do 8, pyramidy, autobusy, hadi

učebnice 77-80

HRY:  https://www.umimematiku.cz/pexeso-ciselna-osa-do20-1-uroven/863 (číselná osa - pexeso)

skákačka (logická hra): https://www.umimematiku.cz/skakacka 


ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ:

slabiky s V a Z, dvouslabičná slova se zavřenou slabikou (volám)

slabikář 22-29

HRY: Skládání slov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-O/skladame-slova/cviceni.html 


PSANÍ:

psací T, t, j

písanka 2 str. 1-10


ANGLIČTINA

My Family, Who is this? This is my mum...

GAMES: https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/  (HOME 1) 

SONGS: https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8  (Rain, Rain Go Away) 

https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI  (Baby Shark)


PRVOUKA

čas, hodiny

učebnice 39-40

HRY: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049 (určování času podle hodin) 

3.A

18. - 22. ledna

ANGLIČTINA
Otázky:   Where is the doll?   (Kde je panenka?)
                Whose doll it is?      (Čí je to panenka?)
                What´s in your house?  (Co je ve tvém domě?)


Předložky:  ON = na                  IN FRONT OF = před

                     IN = v, uvnitř               UPSTAIRS = v patře

                     UNDER = pod            DOWNSTAIRS = v přízemí

                     BY = u


Slovíčka: učebnice str. 38/1  (naučit)

Pracovní sešit: 30/6, 31/8, 31/10

HRA:   https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ (HOME 1  and PLACES)11. - 15. ledna

ANGLIČTINA
Otázka Where is...? = (Kde je...?)

Učebnice 39 - 40

Pracovní sešit  30/7