Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

23. ledna - 27. ledna


ČJ

         Písanka č.3 od str. 8 do str. 12 - psací písmeno j, J

                                                                      - spojování dvou písmen do slabiky, přepis písmen a slabik, první slova

                                                                     - diktát písmen, slabik a krátkých slov

         Hravý Slabikář od str. 4 do 10       - čtení slabik, spojování slabik do slov a krátkých vět

         

M

       Hravá Matematika od str. 52 do str. 55 - číslice 8, číselné řady do 8, rozklad čísla 8, porovnávání čísel do 8,  

                                                                         sčítání a odčítání do 8

       Hravý početník  str. 13 

       Možnost již procvičovat na umimeto.cz (číselné domino,  přesouvání číselná cesta, porovnávání, číselná osa)

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/postrehovani-poctu/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/v-hrackarstvi/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/usporadani-cisel/razeni.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/rozklad-cisel/priklady1.htm

https://www.umimematiku.cz/presouvani-domino-1-uroven/280

https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-cesta-1-uroven/310

https://www.umimematiku.cz/presouvani-porovnavani-cisel-do-20-1-uroven/2277

https://www.umimematiku.cz/pexeso-ciselna-osa-do20-1-uroven/544


PRV

    Hravá Prvouka od str. 32 do str.33 - opakování tématu Zima, 

                                                                Každý jsme jiný - úvod do lidského těla

HV

Hravá hudební výchova - str. 27 do str. 28, 

                                        - písnička vločka a Dva Mrazíci uličníci

https://www.youtube.com/watch?v=KwzfuGISynEAJ

Monsters. How many arms has he got? 

Slovíčka: head, mouth, arm, nose, ear, hair, eye, hand, leg, foot

učebnice 31-33

Songs:

https://mywowenglish.com/cs/library/green/unit5    (píseň: Don´t be scared)  2.A

3.A


23. ledna - 26. ledna 

(Rada náčelníka: Barča)


Příběh 23. 1. - Liška na smrtelné posteli

ČJ

Zájmena, Číslovky

učebnice str. 59-60, pracovní sešit 2  str. 7 - 8

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-zajmen 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-cislovek 


M

Dělení mimo rozsah malé násobilky

učebnice str. 54-55, pracovní sešit str. 39-40

Geometrie

Prostorová geometrie

učebnice 29, opakování 20,21


PRV

Země a její pohyby - exkurze Planetárium 23.1.

Exkurze Zoo Praha - Zvířata v zimě 27.1.

Učebnice 36-38

 

AJ


Hello doctor

You should = měl bys,   I´ve got..., You´ve got... Have you got...? Can you open...? No, I can´t.

slovíčka: take medicine, stay in bed, drink a hot drink, see the doctor, go to hospital


předložky: on, in, behind, by, under


učebnice 35 - 36


https://mywowenglish.com/cs/library/bronze/unit5 (příběh 2)

https://www.gamestolearnenglish.com/monster-phrases/ (Positions)4.A

5.A