Domácí studium 

Zde naleznete aktuální týdenní plán učiva a interaktivní odkazy k probírané látce. 

1.A

7. - 11. června


MATEMATIKA

Dokončení učebnice.


ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 124 - 127


ANGLICKÝ JAZYK

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY (Very Hungry Caterpillar)

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 (Walking in the Jungle)
17. - 21. května


MATEMATIKA

Počítání do dvaceti, Hejného matematika (rovnice, hadi, autobus)

učebnice 67-69


ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ 

společné čtení, nácvik plynulé četby nahlas, porozumění čteného textu

slabikář 104-109

PSANÍ

písanka 4: str. 26-31


PRVOUKA

Projekt cestování - prezentace, Jaro v přírodě

učebnice 16-17, pozorování jarní přírody v terénu


ANGLIČTINA

I like my cat, I play with my cat,   He had, I had, She had = JÁ MĚL


SONGS:  https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo  (Old Mac Donald had a farm)

https://www.youtube.com/watch?v=EGymN-Lc87M 

https://www.youtube.com/watch?v=E-krsNziXEw  (The farmer in the dell)


GAMES https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/  (ANIMALS 1)

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/  (ANIMALS 2)


10. - 14. května

MATEMATIKA

logické úlohy, zvířátka dědy Lesoně (Hejného matematika)

učebnice 65-67

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=609915ba48f78 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=609915e03cf5d 


ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ: společná četba oblíbených knih

PSANÍ:   písanka 4 str. 20-23


PRVOUKA

Cestování, Přírodovědné procházky za bezobratlými 

Učebnice str. 33-34


ANGLIČTINA

Pets

I like my pet, This is my cat,  I play with my cat, 

GAMES: 

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ (CONCENTRATION)

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ (FAST ENGLISH)

SONGS: 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 (I have a pet)

https://www.youtube.com/watch?v=YE7PiTwhTQk (Mary have a little lamb)


3. - 7. května

MATEMATIKA

učebnice 62-65

Zvířátka dědy Lesoně (Hejného matematika)

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=609130281528d 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6091306311d31 


ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ - skupiny bě, pě, vě a mě

slabikář 94-97

PSANÍ

písanka 4:   14-19


ANGLIČTINA

opakování


PRVOUKA

Krizové situace

učebnice 31, 32


26. - 30. dubna


MATEMATIKA

učebnice str. 58 - 61


ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ

tvrdé slabiky - dy, ty, ny

slabikář 91 - 93


PSANÍ 

písanka 4: 9-13


ANGLIČTINA

Happy Birthday

GAMES: https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ (BODY)

SONGS: https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8  (My teddy bear) 

https://www.youtube.com/watch?v=3ahpruY9eYM (With My Heart)


PRVOUKA

Třídíme odpad

https://www.youtube.com/watch?v=BTLEkRCsi1U 

https://www.youtube.com/watch?v=rZqsR_dbC3Q 
19. - 23. dubna

MATEMATIKA

stavby z krychlí a jiných těles, sčítání a odčítání do 20

učebnice 55-57


ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ: 

ď, ť, ň - slabiky dě, tě, ně, di ti, ni

slabikář str. 86-90


ANGLIČTINA

Happy birthday

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8 (My teddy bear)


PRVOUKA

Každý něco dělá, Bobr evropský, 

učebnice 26-29


 

3.A

19. - 25. dubna

ANGLIČTINA

PETS

How many pets have you got?  I have got...  Do you like?

učebnice str. 20

pracovní sešit str. 16 a 17

GAMES: https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ (FAST ENGLISH: ANIMALS  1)

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ (FAST ENGLISH: ANIMALS 2)