PRO UCHAZEČE


DOKUMENTY PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Evidenční list ZŠ

Kritéria ZŠ

Zápisní list - občané ČR

Zápisní list - cizinci

Žádost o přijetí

NOVÝ souhlas se zpracováním osobních údajů

JINÉ ŠKOLNÍ DOKUMENTY

Školní řád základní školy

Školní vzdělávací program základní školy

Vnitřní řád družiny

Školní vzdělávací program školní družinu

ŠKOLNÉ 2020/2021

20 000 Kč / rok (lze platit v měsíčních splátkách)

Družina (pouze pro žáky 1. - 3. ročníku) 500 Kč / měsíc


KURZY PRO DĚTI

Tvořivé ručičky 

Judo 

Parkur


Pohybové hry


Gymnastika


Angličtina s rodilým mluvčím