PRO UCHAZEČE


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat dne 6. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole


Vážení rodiče, zde si prosím stáhněte a přečtěte všechny instrukce k letošnímu zápisu.


DOKUMENTY PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Evidenční list ZŠ

Kritéria ZŠ

Zápisní list - občané ČR

Zápisní list - cizinci

Žádost o přijetí

NOVÝ souhlas se zpracováním osobních údajů

JINÉ ŠKOLNÍ DOKUMENTY

Školní řád základní školy

Školní vzdělávací program základní školy

Vnitřní řád družiny

Školní vzdělávací program školní družinu

ŠKOLNÉ 2020/2021

20 000 Kč / rok (lze platit v měsíčních splátkách)

Družina (pouze pro žáky 1. - 3. ročníku) 500 Kč / měsíc


KURZY PRO DĚTI

Tvořivé ručičky 

Judo 

Parkur


Pohybové hry


Gymnastika


Angličtina s rodilým mluvčím