PRO UCHAZEČE

Žádost o přijetí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022 zašlete vyplněnou na email: praha@1kspa.cz do 12. dubna 2021. 

DOKUMENTY PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Žádost o přijetí 

Kritéria ZŠ - nově aktualizovaná kvůli COVID-19 !!! 12.03. 2021


Evidenční list ZŠ

Zápisní list - občané ČR

Zápisní list - cizinci

NOVÝ souhlas se zpracováním osobních údajů

JINÉ ŠKOLNÍ DOKUMENTY

Školní řád základní školy

Školní vzdělávací program základní školy

Vnitřní řád družiny

Školní vzdělávací program školní družiny

ŠKOLNÉ 2021/2022

20 000 Kč / rok (lze platit v měsíčních splátkách)

Družina (pouze pro žáky 1. - 3. ročníku) 500 Kč / měsíc


KURZY PRO DĚTI

Tvořivé ručičky 

Judo 

Parkur


Pohybové hry


Gymnastika


Angličtina s rodilým mluvčím