PRO UCHAZEČE

DOKUMENTY PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Dny otevřených dveří: 7. 3. 2023 od 13:30 (začátek) + setkání s paní učitelkou

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2023/2024 je 24.04. 2023 od 12.00 do 15.00 hodin a 25.04. 2023 od 13:00 - 14:30

SPUŠTĚNÍ REZERVACE OD 1. 1. 2023

Koordinátoři zápisu: 

Mgr. Šimon Zajíc: zsimon238@gmail.com

Mgr. Martin Lipina: lipi21@seznam.cz  Vyplňte prosím online přihlášku k zápisu zde:

PŘINÉST KOPII RODNÉHO LISTU

JINÉ ŠKOLNÍ DOKUMENTY

Školní řád základní školy

Školní vzdělávací program základní školy platný od 29.8.2022

Vnitřní řád družiny

Školní vzdělávací program školní družiny

Plán na školní rok 2023/2024

ŠKOLNÉ 2022/2023

24 000 Kč / rok (lze platit v měsíčních splátkách)

Družina    500 Kč / měsíc


KROUŽKY PRO DĚTI

Zahájení kroužků od 1. 10. 2023


Pondělí

12:30 – 14:00 hry a pobyt v přírodě Mgr. Lipina                             cena 1.000,-

14:00 – 15.00 jóga pro děti                                                              cena 1.600,-

15:00 – 17.00 judo Judo ELITE Praha                                          www.judoelite.cz


Úterý

13:30 – 14:15 angličtina S. Pechová,                                                  cena 1.000,-

14:15 – 15:00 angličtina S. Pechová,                                                  cena 1.000,-

13:00 – 15:00 netradiční výtvarné techniky Mgr. Huliciusová,        cena 1.000,-


Středa

15:00 – 17.00 judo Judo ELITE Praha                                          www.judoelite.cz


Čtvrtek

13:00 – 15:00 netradiční výtvarné techniky Mgr. Huliciusová           cena 1.000,-


Pátek

14:00 – 15.00 míčové hry Mgr. Palatý                                                 cena 1.600,-


Garantujeme v každém pololetí 10 lekcí


Platba v hotovosti pouze u vedoucího kroužku. 

Judo: přihlášky a platba www.judoelite.cz - 13.9 – ukázková hodina 15:00